Zing NewsTạp chí tri thức trực tuyến

Books

Nhiều người cười ngả nghiêng với khoảnh khắc những người lầy lội bất thình lình "phá bĩnh" người dẫn chương trình truyền hình.

àihướcvớikhoảnhkhắcbấtthìnhlìnhphábĩnhtrênsóngtruyềnhì

Hài hước với khoảnh khắc bất thình lình "phá bĩnh" trên sóng truyền hình - 1

àihướcvớikhoảnhkhắcbấtthìnhlìnhphábĩnhtrênsóngtruyềnhì

Người đẹp không ăn thì để đấy mình ăn hộ cho nào.

àihướcvớikhoảnhkhắcbấtthìnhlìnhphábĩnhtrênsóngtruyềnhì

Hài hước với khoảnh khắc bất thình lình "phá bĩnh" trên sóng truyền hình - 3

àihướcvớikhoảnhkhắcbấtthìnhlìnhphábĩnhtrênsóngtruyềnhì

Bất ngờ chưa hả anh trai.

àihướcvớikhoảnhkhắcbấtthìnhlìnhphábĩnhtrênsóngtruyềnhì

Hài hước với khoảnh khắc bất thình lình "phá bĩnh" trên sóng truyền hình - 5

àihướcvớikhoảnhkhắcbấtthìnhlìnhphábĩnhtrênsóngtruyềnhì

Anh đẹp trai nhưng không dễ dãi, đi ra chỗ khác cho người ta làm việc.

àihướcvớikhoảnhkhắcbấtthìnhlìnhphábĩnhtrênsóngtruyềnhì

Hài hước với khoảnh khắc bất thình lình "phá bĩnh" trên sóng truyền hình - 7

àihướcvớikhoảnhkhắcbấtthìnhlìnhphábĩnhtrênsóngtruyềnhì

Trời đất, cứ tưởng là động đất chứ.

àihướcvớikhoảnhkhắcbấtthìnhlìnhphábĩnhtrênsóngtruyềnhì

Hài hước với khoảnh khắc bất thình lình "phá bĩnh" trên sóng truyền hình - 9

àihướcvớikhoảnhkhắcbấtthìnhlìnhphábĩnhtrênsóngtruyềnhì

Cái kết khi thích thể hiện trên sóng truyền hình.

àihướcvớikhoảnhkhắcbấtthìnhlìnhphábĩnhtrênsóngtruyềnhì

DÀNH CHO BẠN